- สะดวก ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการวัตถุดิบ การผลิต และสามารถบริหารสินค้า
  คงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประหยัด พื้นที่ในการทำงาน การลงทุน ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต และ
  สามารถบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่อย่าง...
อ่านต่อ..
- Convenience Reduce confusion and diffculty in raw material, production
  management and can be able to effectively manage th inventory.
- Savings Reduce operating space, investment and loss during procession
  and can be able to effectively...
More..
Copyright © 2007 FreshMeat Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
91/9 หมู่ 2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034) 338-686-9