บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ยึดมั่นกับการดำเนินธุรกิจด้วย
เป้าหมายหลักที่จะมุ่งพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกลุ่ม
โรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูป , กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มธุรกิจขายปลีก
ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้ืง สร้างผลตอบแทนสูงสุด เพื่อความสำเร็จ
ของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
Freshmeat Food Product Co., Ltd. is a company with strong
commitment to produce and develop this finest quality pork product
from our swine integration business to reach the international
standard and to satisfy the need of Food Manufacturing, chain
Restaurant and Modern Trade both domestic and export market.
Also, create higher profitability toward your business success with
our FMF’s Product.
Copyright © 2007 FreshMeat Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
91/9 หมู่ 2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034) 338-686-9