ด้วยคุณภาพเนื้อสุกรที่ดีที่สุดร่วมกับเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่ผ่านการ
คัดสรร นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและสามารถควบคุมคุณภาพ
ได้ในทุกขั้นตอนทำให้ผลิตภัณฑ์ของ เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพมีความสม่ำเสมอสูงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
อ่านต่อ..
 
     With premium grade pork and best selected herbs and spices
that goes through modern processing with quality control in every
stage makes Freshmeat Food Product. Co., Ltd. produce
standardized quality products with reliability.
More..

Click Here for List

Click Here for List
Copyright © 2007 FreshMeat Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
91/9 หมู่ 2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034) 338-686-9