บริษัท เฟรชมีท ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ยึดมั่นกับการดำเนินธุรกิจด้วย เป้าหมายหลักที่จะมุ่งพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกลุ่ม โรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูป..
สเต็กหมู
หมูเนื้อนุ่ม นวดเข้าเนื้อจนได้ที่

เนื้อสันนอกสดใหม่ปรุงรสพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์
คลุกเคล้าเครื่องเทศชั้นดี โดยควบคุมทั้ง...
ด้วยคุณภาพเนื้อสุกรที่ดีที่สุดร่วมกับเครื่องปรุง
และเครื่องเทศที่ผ่านการคัดสรร นำมาผ่านกระบวน
การผลิตที่เหมาะสมและสามารถควบคุณคุณภาพได้
ในทุกขั้นตอน..
สู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน
บริษัท เฟรชมีท ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ยึดมั่นกับการ
ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายหลักที่จะมุ่งพัฒนาและ
ผลิตผลิตภัณฑ์..
Copyright © 2007 FreshMeat Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
91/9 หมู่ 2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 0-2254-7266-7